ساختمان مسكونی اساتید دانشگاه امام صادق (ع)

ساختمان مسكونی اساتید دانشگاه امام صادق (ع)

موتورخانه كتابخانه مركزي دانشگاه علامه طباطبايي

موتورخانه كتابخانه مركزی دانشگاه علامه طباطبايی

ساختمان اداری دانشگاه جامع علمی-کاربردی ارومیه

ساختمان اداری دانشگاه جامع علمی-کاربردی ارومیه

ساختمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان

ساختمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان

سالن اجتماعات چند منظوره قمصر

سالن اجتماعات چند منظوره قمصر

نمايندگي لواسان شركت پرشیا خودرو

نمايندگی لواسان شركت پرشیا خودرو

هتل شایان 14 طبقه کربلا

هتل شایان ۱۴ طبقه کربلا

دانشکده های حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده های حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

سیستم آتش نشانی مرکزی سایت شركت پرشیا خودرو

ساختمان اداری شرکت بهستان دارو

فهرست