طراحی تاسیسات ساختمانی

آمفی تئاتر و کتابخانه علوم پزشکی دزفول

خوابگاه شهید همت دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده های حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی

ساختمان اداری بندرخشک کوثر

ساختمان اداری دانشگاه جامع علمی-کاربردی ارومیه

ساختمان اداری دانشگاه جامع علمی-کاربردی ارومیه

سالن اجتماعات چند منظوره قمصر

ساختمان اداری شرکت بهستان دارو

ساختمان دیتاسنتر باران بانک صادرات

ساختمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان

ساختمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان

ساختمان مرکزی دانشگاه علمی – کاربردی بوشهر

ساختمان مرکزی دانشگاه علمی – کاربردی بوشهر

فهرست