خدمات کنکاش مکانیک

تاسیسات صنعتی

تاسيسات صنعتی

مشاهده جزئيات
null

تاسيسات ساختمانی

مشاهده جزئيات

پروژه هاي ما

کارخانه شمیم تولیدات آرایشی

کارخانه شمیم تولیدات آرایشی

سیستم هوای فشرده تعمیرگاه مركزی ایرانخودرو

سیستم هوای فشرده تعمیرگاه مركزی ایرانخودرو

ساختمان مسكونی اساتید دانشگاه امام صادق (ع)

ساختمان مسكونی اساتید دانشگاه امام صادق (ع)

موتورخانه كتابخانه مركزي دانشگاه علامه طباطبايي

موتورخانه كتابخانه مركزی دانشگاه علامه طباطبايی

سیستم آتش نشانی مرکزی سایت شركت پرشیا خودرو

سیستم آتش نشانی مرکزی سایت شركت پرشیا خودرو

ساختمان رستوران، آتش نشاني پترو شیمی زاگرس

ساختمان رستوران، آتش نشانی پترو شیمی زاگرس

سالن تعمیرگاه مرکزی شرکت پرشیا خودرو

سالن تعمیرگاه مرکزی شرکت پرشیا خودرو

بهسازی کامل ساختمان شرکت فناوری شزان

بهسازی کامل ساختمان شرکت فناوری شزان

به ما اعتماد كرده اند

فهرست