اجرای تاسیسات صنعتی

انبار شرکت دیجی کالا

بازسازی مدیریت جنوب شرق بانک تجارت

برج مسکونی ۸۰ واحدی جشنواره

تونل ایستگاه متروی میدان ولی عصر

تونل ایستگاه متروی میدان ولی عصر

رستوران و آشپزخانه صنعتی کیمیا صنعت

ساختمان آتش نشانی مانا انرژی پاک

ساختمان اداری اسکرین پرینتیگ

ساختمان دیتاسنتر باران بانک صادرات

ساختمان رستوران، آتش نشاني پترو شیمی زاگرس

ساختمان رستوران، آتش نشانی پترو شیمی زاگرس

فهرست